Contact: info@gomelanesia.com

Monday, May 7, 2018

Erakor Golden Star FC hemi niu PVFA jampion

Vanuatu Daily Post - Long Fraede las wik taem we Tupuji Imere hemi pleiem Siaraga, eye blong olgeta futbol fan raon long Port Vila i bin stap long maj ia, from sapos Tupuji Imere hemi bin winim maj ya bambae i shud pushum Erakor blong winim maj blong hem long wiken ya.
Faenol sko blong Tupuji mo Siaraga i lukim tufala i dro long wan sko blong 1-1, i mekem se Tupuji mo Erakor i level long 28 poen long klasmen, be diferens hemi stap long gol avarej, we Erakor hemi stil lid, nomata we hemi no plei las gem long Sarere iet.
Dro blong Siaraga las wik long Fraede i mekem se hem bambae hemi pleiem relegesen bageken olsem las sisen.
Long olgeta maj blong wiken, fes maj i lukim Ifira Black Bird FC hemi kam blong winim wan strong Mauwia saed long 4-2.
Sko laen ya hemi no soem dominens blong Ifira, we oli mestem blong konvetem 3 penalty, mo plante nara klia poen we oli no putum bihaen long net.
Win blong Ifira i mekem se olgeta i konfemem las ples insaed long Top 4 we Daily Sport bambae hemi jas kamaot blong anaonsem program blong O Lik kwalifaea blong Port Vila Football Association (PVFA).
Afta long maj i lukim Ifira tim i bin laenap blong sekhan long Mauwia long spirit blong Fair Play from hemi las maj blong Mauwia long premia divisen, from nekis sisen oli stap go daon long fes divisen.
Sekon maj blong dei, Shepherds United oli kam blong winim Erakor long wan sko blong 2-0.
Nomata long win, be Shepherds be i lukim Erakor hemi klemem jampionship taetol blong 2017/2018 aot long Ifira Black Bird FC.
Las maj blong dei Tafea FC hemi kam blong mekem wan 1-1 dro wetem BSP Amicale FC.
Olgeta maj long wiken mo Fraede las wik, hemi olgeta las maj blong Digicel 2017/2018 sisen, mo naoia focus blong olgeta klab we oli kwalifae from Top 4 i stap finis long kompetisen ya, mo plante oli stap negosietem finis olgeta niu pleia blong strengthenem tim blong olgeta long kompetisen ya.
Raymond Nasse
Sports Editor

0 komentar:

Post a Comment

Daftarkan Nama Domain

SRO dan Daftar Jadi Agen Tiket

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes Powered by Blogger | DSW printable coupons